Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1.Eigen risico
De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid

1.2. Risico
Bij Studio Mira mira wordt alleen les gegeven door  gekwalificeerde docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport. Om deze redenen is Studio Mira mira niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. 

1.3. Waardevolle spullen
Studio Mira mira is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes, dus laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Er wel staat een bak op een goed zichtbare plek waar je  waardevolle spullen, zoals telefoon, in kunt doen. Leg het anders bij je mat, telefoon op vliegtuigmodus.

2. Abonnementen

2.1. Persoonsgebonden
Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website vindt je een overzicht van alle soorten abonnementen.

2.2. Inbegrepen lessen
Een kwartaal  abonnement geeft recht tot deelname aan de reguliere yogalessen met een tegoed aan maandelijkse lessen of mogelijkheid om onbeperkt yogalessen te volgen. Het reguliere lesrooster staat vermeld op de website.

2.3. Aanschaffing
Afsluiten kan persoonlijk in de studio of via het inschrijfformulier.

2.4. Inhalen van lessen
Inhalen van gemiste lessen kan binnen 1 kwartaal. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. Voor onbeperkt abonnementen is het inhalen van lessen niet van toepassing.

2.5. Studentenkorting
Het studenten abonnement is enkel aan te schaffen op vertoon van een geldige studentenpas. 

2.6.Studio Miramira behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden het abonnement of strippenkaart gedurende de termijn worden stopgezet. Dit met restitutie van de niet gevolgde lessen.

3. Betaling


Het gekozen bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL80RABO0375069097 vòòr aanvang van de eerste les of in de eerste week van het nieuwe kwartaal. De dagen waarop Studio Mira mira gesloten is, zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement.
Bij uitblijven van de betaling kan Studio Mira mira   het verdere gebruik van het abonnement blokkeren.

4. Strippenkaart, losse les, proef week 

4.1. Strippenkaart

De strippenkaart  is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De strippenkaart kan in de studio of via overschrijving  worden aangeschaft.
De strippenkaart geeft recht op 10 reguliere yogalessen.
De strippenkaart is drie maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen.
Voor studenten en personen vanaf 65 is er een speciaal geprijsde strippenkaart  op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
De strippenkaart blijft in de studio en wordt na iedere les afgetekend. Wanneer er twijfel bestaat over hoeveel lessen er nog open staan, gaan we uit van ons  les-registratie systeem.

4.2. Losse les

Je kunt altijd een losse les volgen voor het bedrag van 12,50  contant te voldoen in de studio of direct via overboeking.

4.3. Proefweek 

Je kunt éénmalig een proefweek volgen voor 15,-  (8 opvolgende dagen)  contant te voldoen in de studio of direct via overboeking.

5. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.
Het bedrag dat vergoed wordt heeft betrekking op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

6. Reserveren voor een proefles, lessen & het lesrooster

6.1. Reservering
Voor een proef les bij Studio Mira mira kan vooraf een aanvraag voor reservering gedaan worden via de website. 

6.2. Actueel rooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Studio Mira mira behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

6.3. Wel of geen les

Studio Mira mira is het hele jaar open met uitzondering van de officiele feestdagen. Tijdens schoolvakanties zijn er geen kinderlessen, en kan er een aangepast rooster zijn, dat wordt vooraf aangekondigd. Tijdens de zomervakantie kan er ook een aangepast rooster gelden, dat wordt ook vooraf aangekondigd, er is dan ook altijd een aangepast tarief.

6.3 tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van het abonnement of de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Studio Mira mira zal altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat
Studio Mira mira daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.