Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1.Eigen risico.
De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.

1.2. Risico.
Bij Studio Miramira wordt alleen les gegeven door  gekwalificeerde docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport. Om deze redenen is Studio Miramira niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. 

 

2. Abonnementen

2.1. Persoonsgebonden.
Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website vindt je een overzicht van alle soorten abonnementen.

2.2. Inbegrepen lessen.
Een kwartaal  abonnement geeft recht tot deelname aan de reguliere yogalessen met een tegoed aan maandelijkse lessen of mogelijkheid om onbeperkt yogalessen te volgen. Het reguliere lesrooster staat vermeld op de website.

2.3. Aanschaffing.
Afsluiten van een abonnement of strippenkaart gaat via de website.

2.4. Inhalen van lessen.
Inhalen van gemiste lessen kan binnen 1 kwartaal. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. Voor onbeperkt abonnementen is het inhalen van lessen niet van toepassing.

2.5. Studentenkorting.
Na het aanschaffen graag je studentenkaart laten zien wanneer dat gevraagd wordt. (eenmalig)

2.6.Studio Miramira behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden het abonnement of strippenkaart gedurende de termijn worden stopgezet. Dit met restitutie van de niet gevolgde lessen.

3. Betaling

De betaling gaat via een online betaling op de website. De dagen waarop Studio Miramira gesloten is, zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement.
Bij uitblijven van de betaling kan Studio Miramira het verdere gebruik van het abonnement blokkeren.

4. Strippenkaart, losse les, proef week 

4.1. Strippenkaart

De strippenkaart  is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De strippenkaart kan via de website worden aangeschaft.
De strippenkaart geeft recht op 5/10 reguliere yogalessen.
De strippenkaart is vier maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen. Wanneer er twijfel bestaat over hoeveel lessen er nog open staan, gaan we uit van ons  les-registratie systeem.
Voor studenten en personen vanaf 65 is er een speciaal geprijsde strippenkaart  op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

4.2. Losse les.

Je kunt altijd een losse les volgen voor het bedrag van euro 10,00

Te boeken via de website.

 

5. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.
Het bedrag dat vergoed wordt heeft betrekking op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

6. Reserveren voor een proefles, lessen & het lesrooster

6.1. Reservering.
Voor een proef les bij Studio Miramira kan vooraf een aanvraag voor reservering gedaan worden via de website. 

6.2. Actueel rooster.
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Studio Miramira behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

6.3. Wel of geen les.

Studio Miramira is het bijna hele jaar open met uitzondering van de officiële feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn, dat wordt vooraf aangekondigd. Tijdens de zomervakantie zijn we 2 weken gesloten. De precieze data worden vooraf aangekondigd. De prijs van de abonnementen/strippenkaarten is gebaseerd op het jaarlijks aantal  lessen, hier zijn de geplande vakantiedagen en weken al vanaf gehaald.

Tijdens een langere sluiting (3 weken of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal gekeken worden of de geldigheidsduur van het abonnement of de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Studio Miramira zal altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat Studio Miramira daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.